Văn phòng

Sau mười năm cộng tác, vào năm 2005, François Defrain và Olivier Souquet quyết định thành lập công ty DE-SO. Ba lần giành giải EUROPAN và một giải NAJA (« Sưu tập Những đóng góp Mới của KTS trẻ »), công ty sau đó đã mở rộng lĩnh vực hoạt động, bao gồm cả những dự án về công trình công cộng và những dự án quy hoạch đô thị.

Đặc điểm địa lý và đặc trưng lãnh thổ, là những điều mà chúng tôi luôn quan tâm và thể hiện rõ trong từng sản phẩm kiến trúc cũng như quy hoạch của chúng tôi.

Sự kết hợp hài hòa giữa tập quán địa phương, công năng và vật liệu sử dụng, được thể hiện ngay trên từng bản vẽ, qua đó mối quan hệ giữa hình học và địa lý được giải quyết một cách tinh tế và tối ưu nhất.

HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Thông qua việc tham gia thường xuyên vào những cuộc thi trong nước và quốc tế là dịp để chúng tôi trau dồi công tác nghiên cứu..

Hướng nghiên cứu cũng như sản phẩm của chúng tôi thường được đánh giá là có phẩm chất, về ý tưởng thiết kế, về thực hiện xây dựng hoặc về tư duy đổi mới, điều đó chứng tỏ tính nghiêm túc và tính kiên định để nắm bắt và xử lý dự án từ ý tưởng thiết kế cho đến khâu triển khai thực hiện.

Kinh nghiệm của chúng tôi trải rộng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nhà ở, văn phòng, thương mại và y tế.
Bên cạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ về điều phối, triển khai những dự án đô thị và đặc biệt là tôn tạo những địa điểm có giá trị cao, thì cẩm nang và bản vẽ hướng dẫn nghiệp vụ trên những địa bàn quy mô lớn, cũng là một phần trong chuyên môn của chúng tôi.

Quan tâm đến các vấn đề xây dựng đặt ra trong tương lai, chúng tôi thường xuyên cập nhật để bắt kịp những trào lưu mới trong lĩnh vực liên quan (có thể kể đến các tiêu chuẩn HQE, BIM…) từ đó phát triển chuyên môn theo ba mục tiêu sau:
– Sử dụng một cách sáng tạo vật liệu gỗ và các vật liệu có nguồn gốc sinh thái
– Tái cơ cấu và thay đổi công năng
– Nghiên cứu để xác định những nhu cầu tương lai thông qua những dự án mang tính khai phá trong các lĩnh vực văn hóa, di sản và giáo dục nhưng luôn kết hợp hài hòa với đặc trưng lãnh thổ.

Dựa vào triết lý riêng và thái độ cầu toàn trong nghề nghiệp, chúng tôi phát triển những dự án mang ý nghĩa sáng tạo và nhiều tham vọng.

Trong mục tiêu mở rộng tầm nhìn và nghiệp vụ, đặc biệt là sang Đông Nam Á, chúng tôi đã thành lập văn phòng DE-SO Asia tại Việt Nam vào cuối năm 2015.