Thông tin chung

Văn phòng kiến trúc DE-SO bao gồm bốn cổ đông hơn ba mươi lăm kiến trúc sư và các nhà quy hoạch đô thị, với các trụ sở đặt tại Paris, Avignon và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Sau hơn mười lăm năm hoạt động, DE-SO đã thực hện các công trình công cộng, văn hóa và giáo dục, nhà ở xã hội và các dự án đô thị với những quy mô công trình khác nhau ở trong và ngoài nước Pháp.

Cùng với các đối tác chiến lược với nhiều kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi chia sẻ cùng nhau một nhiệm vụ, một mục tiêu chung là đưa ra giải pháp đơn giản cho những vấn đề ngày càng phức tạp trong một thế giới đang thay đổi một cách sâu sắc.

Công việc của chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cảnh quan, nơi bao quanh dự án. Xen kẽ các kích thước chuẩn mực, công năng và vật liệu được quy định bởi các bản vẽ chính xác, giữa hình học và địa lý.

Bên cạnh việc xây dựng, tối ưu hóa các công nghệ và vật liệu tiêu thụ, phát triển các vật liệu sinh học có nguồn gốc và các văn hóa đặc trưng địa phương cũng dành được sự quan tâm đặc biệt của chúng tôi trong khái niệm kiến trúc xanh theo nghĩa rộng.

Trải dài trên hai lục địa, chuyên môn của chúng tôi nằm ở sự đa dạng và kinh nghiệm, cùng các kỹ năng của đội ngũ thiết kế: chất lượng thương mại của chúng tôi được gìn giữ và phát huy bằng các nghiên cứu và thành tựu của tập thể.