Bảo lộc – Vùng đất trù phú


232.500 hectares

Lâm đồng (VIETNAM)

2020

Thi tuyển chọn Ý tưởng Quy hoạch chung Thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040
Tháng 12/2019, nhóm gồm các Kiến trúc sư về quy hoạch, Kiến trúc và cảnh quan của DE-SO Asia sẽ cùng bắt tay vào nghiên cứu Ý tưởng Quy hoạch chung Thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040.


Chủ đầu tư
Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng

Nhóm thiết kế

DE-SO Asia

Tổng đầu tư
nc

Dịch vụ
Competition

Nhiệm vụ

Một đô thị kết nối – Kết nối thành phố Bảo Lộc với hành lang kinh tế

Một đô thị có bản sắc – Một đô thị hiện đại sống cùng thiên nhiên

Một đô thị đáng sống – Phát triển không gian công cộng và tăng cường dịch vụ đô thị

Đặc tính

Xác định một mạng lưới giao thông bền vững, rõ ràng giúp bảo vệ sự phát triển của Bảo Lộc trong 25 năm tới

Đề xuất một con đường du lịch (con đường trà)khám phá sự phong phú của nông nghiệp của thành phố Bảo Lộc

Bảo vệ và tăng cường vùng đệm xanh của thành phố để hoàn chỉnh cảnh quan xanh
và bản sắc đô thị hấp dẫn