Biệt thự sinh thái – Cần Giờ, Việt Nam


190 ha

Cần Giờ (Việt Nam)

Thiết kế ý tưởng 2012

Biệt thự sinh thái làm mát bởi gió tự nhiên thổi qua khu vườn thủy sinh trong mỗi ngôi nhà.


Chủ đầu tư
Công ty CP ĐT-XD-KD nhà Phước Lộc

Nhóm thiết kế

DE-SO

Tổng đầu tư
N.C.

Dịch vụ
Phác thảo - Thiết kế thi công

Nhiệm vụ

Xây dựng mới 91 biệt thự sinh thái đơn lập bao gồm 04 loại hình khác nhau.

Đặc tính

Mỗi biệt thự được thiết kế linh hoạt tùy theo yêu cầu của từng gia đình. Mặt đứng phủ đá granit xám và lớp trát, lưới sắt bằng nhôm phủ sơn. Tầm nhìn giữa các căn biệt thự được nghiên cứu thiết kế xen kẽ nhằm đảm bảo sự riêng tư của mỗi căn hộ.