Đại học Văn Lang – Hồ Chí Minh, Việt Nam


80000 m2

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Nhiệm vụ quy hoạch 2016

Thi công trường Đại học Văn Lang tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh


Chủ đầu tư
Đại học Văn Lang

Nhóm thiết kế

DE-SO/ RFR VN

Tổng đầu tư
60 triệu €

Dịch vụ
Quy hoạch

Nhiệm vụ

Đại học Văn Lang được thành lập năm 1995, hiện có vị trí tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo 11 000 sinh viên, với đội ngũ 380 nhân sự. Các chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ, xã hội, công nghiệp và nghệ thuật được chia thành 4 nhóm chính:

– Công nghệ và kỹ thuật,

– Kinh tế,

– Khoa học xã hội và nhân văn,

– Mỹ thuật công nghiệp.

Đặc tính

Cơ sở mới của Đại học Văn Lang (với 15000  sinh viên) được thiết kế trên mặt bằng quy hoạch rất đơn giản, minh bạch, làm nổi bật   giá trị của khoảng xanh đô thị và các sân thể thao bên cạnh khúc uốn của bờ kênh bao bọc khuôn viên trường đại học.
Là một dự án giáo dục đa ngành hướng trọng tâm vào các giá trị sinh thái trong tương lai, toàn thể công trình định hướng phát triển các khối sinh hoạt tập thể và các khối phòng giảng dạy trên một diện tích xanh thoáng đãng và rộng mở, với tầm nhìn về khu  đô thị cũng như các mảng xanh tương lai.