Học viện Âm nhạc và Múa – Melun (Pháp)


3170 m2

Melun (Pháp)

Hoàn thành 2014

Công trình xây dựng Học viện âm nhạc và khiêu vũ tại quận PNRU


Chủ đầu tư
Chính quyền thành phố Melun

Nhóm thiết kế

DE-SO/ BETEM/ AAB/ ART SCENIQUE/ ATELIERS

Tổng đầu tư
7,0 triệu €

Dịch vụ
Đã hoàn thành

Nhiệm vụ

Xây dựng Học viện âm nhạc và khiêu vũ tại quận Montaigu de Melun. Đây là một trong những đồ án được giám sát bởi Văn phòng quốc gia về đổi mới đô thị ANRU.

Công trình được thiết kế với:

– Hai phòng thu âm, một phòng biểu diễn 80 chỗ ngồi

– Một học viện khiêu vũ

– Một học viện âm nhạc

Đặc tính

 

Công trình được giám sát bởi văn phòng quốc gia về đổi mới đô thị (ANRU). Những mặt đứng được xen kẽ bởi hai loại vật liệu: gạch màu tối (mờ) và những pano kim loại ánh vàng có tính phản xạ. Vật liệu sử dụng bền vững với thời gian.

Đồ án được đánh giá cao và đạt chỉ tiêu chất lượng về môi trường sinh thái (HQE)