Khu làng nghề gốm sứ


14 hectars

Mỹ Tho

2021

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Chức năng chính của dự án là xây dựng một công trình du lịch văn hóa mới, tập trung giới thiệu nghề thủ công của Việt Nam, sánh ngang với làng Bát Tràng ở miền Bắc.
Một làng gốm du lịch và dịch vụ nhằm quảng bá các hoạt động văn hóa ở miền Nam Việt Nam.
Phù hợp với khách sạn để tiếp khách qua đêm. Trung tâm khu ẩm thực phục vụ du khách tại chỗ tổ chức các tour lớn có hướng dẫn viên cho khách đoàn và sân chơi cho mọi người vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.


Chủ đầu tư
DE-SO Asia

Nhóm thiết kế

Gốm Việt

Tổng đầu tư
nc

Dịch vụ
Quy hoạch 1/500

Nhiệm vụ

3 nguyên tắc hướng dẫn dự án:
Đầu tiên là tạo ra một nơi hấp dẫn, không điển hình với các sự kiện (ngày và đêm) trong khi vẫn bảo tồn các vườn cây ăn trái hiện có.
Thứ hai là phát triển các công trình đa chức năng.
Thứ ba là phát triển kinh tế tại chỗ với các làng nghề, thúc đẩy kinh tế chu chuyển. Tạo một ngôi nhà dành cho nghệ sĩ để lưu trú. Đây là một dự án trình diễn sinh thái với các vật liệu có nguồn gốc sinh học địa phương với độ phát xạ CO² thấp, với việc quản lý chất thải và nước tự chủ.

Đặc tính

.