Đầm Thị Nại


7500 ha

Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

2018

Diện tích bề mặt: 7 500 ha
(bao gồm mặt nước 5 000 ha)


Chủ đầu tư
Sở Xây Dựng Bình Định

Nhóm thiết kế

DE-SO - Chủ trì ; VIUP - Đối tác

Nhiệm vụ

Thị Nại là một đầm phá lớn tiếp giáp với khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn. Là nơi có một mạng lưới nông nghiệp nước mặn và những vùng đất phát triển dân cư thưa thớt, khu vực đầm phá có nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như núi, sông và bãi biển.
Nhiệm vụ là phát triển các chiến lược mới cho các khu vực khác nhau của đầm phá, không chỉ khuyến khích tăng trưởng kinh tế mà còn bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Đặc tính

Chiến lược là tổ chức lại không gian đô thị hiện có, tái định hướng phát triển cho các khu công nghiệp, và giới thiệu các khu đô thị mới về phát triển du lịch sinh thái, kết hợp với canh tác nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm hữu cơ và công nghệ bền vững.
Ý tưởng tập trung vào bản sắc của khu vực đầm phá, đó là cảnh quan thiên nhiên và nguồn gốc của nông nghiệp, để phát triển một khu vực sinh thái và bền vững kết hợp hài hòa giữa các trung tâm đô thị-và nông thôn.