Phát triển khu đô thị ZAC – La Ravoire (Pháp)


60 ha

La Ravoire (Pháp)

Cuộc thi

Nghiên cứu và điều phối phát triển đô thị đối với 1200 ngôi nhà ở trung tâm thành phố


Chủ đầu tư
Thành phố La Ravoire

Nhóm thiết kế

DE-SO et MSV / E. RITZ / PAYSAGE ENARD/ ALBEDO/ ARTELIA

Tổng đầu tư
147 triệu €

Dịch vụ
Hướng dẫn quy hoạch, điều phối đô thị và quản lý dự án các không gian công cộng

Nhiệm vụ

Tái cơ cấu, tăng mật độ và phát triển trung tâm thành phố. Nghiên cứu những bãi đậu xe ngầm và kiến tạo không gian công cộng. Phát triển trung tâm thành phố với việc xây dựng khoảng 1200 căn với các chức năng phong phú , tổ chức lại các không gian công cộng trước tòa chị chính. Bố trí 1350 chỗ đậu xe tại tầng hầm và khuôn viên.

 

Đặc tính

Đồ án nhằm tạo ra sự thống nhất giữa người dân, các tổ chức và các đối tác khác. Phát triển một khu đô thị-sinh thái mới không dành cho xe hơi.