Quy hoạch đô thị – huyện Cần Đước, Việt Nam


175 ha

Cần Đước (Việt Nam)

2012

Dự án nhằm mở rộng và phát triển thành phố


Chủ đầu tư
Công ty Cổ Phần Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh nhà Phước Lộc

Nhóm thiết kế

DE-SO

Tổng đầu tư
N.C.

Dịch vụ
Nghiên cứu tỷ lệ 1/500

Nhiệm vụ

Mở rộng và phát triển đô thị thành phố Cần Đước, cách thành phố Hồ Chí Minh 35km, thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ngoài ra còn mở rộng khu vực nhà ở và công trình công cộng với việc nghiên cứu các mạng lưới đường bộ.

Đặc tính

Thiết kế đưa yếu tố “nước” vào các thành phần của đô thị và cảnh quan. Bảo vệ sự nhiễm mặn của đất (sự nóng lên toàn cầu và tác động của nó lên sông Mekong).
Thành phố bao gồm các khu vực khác nhau được kết nối với cơ sở hạ tầng đường bộ đặt trong cảnh quan nông nghiệp.

Một dự án sinh thái tính toán đến sự biến đổi khí hậu. Sát nhập những vùng dễ ngập nước vào khu trung tâm. Xử lý nước mưa, hồ lọc nước, khu vực nông nghiệp, vườn hoa (rau) ngập nước của thành phố.