Thiết kế đô thị – Huyện Gia Lâm, Việt Nam


1200 ha

Huyện Gia Lâm (Việt Nam)

Giải Nhất 2009

Dự án thiết kế đô thị (đồng bằng nông nghiệp) Huyện Gia Lâm


Chủ đầu tư
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)

Nhóm thiết kế

DE-SO/ C. DALNOKY

Tổng đầu tư
N.C.

Dịch vụ
Thiết kế đô thị

Nhiệm vụ

Thiết kế đô thị (đồng bằng nông nghiệp) ở huyện Gia Lâm (hiện được sáp nhập với thủ đô Hà Nội của nước Việt Nam), được chia làm 3 vùng:
Vùng 1 : Kiến tạo những khu đô thị ở mới đi kèm với dịch vụ,
Vùng 2 : Đề xuất xây dựng khu công viên giải trí và công viên khoa học với chủ đề chính là môi trường tự nhiên,
Vùng 3 : Đề xuất xây dựng khu nhà ở hành chính và thương mại.
Khu đô thị mới này có vị trí trên trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Đặc tính

Đưa yếu tố «nước» vào các thành phần của đô thị, việc này cũng bảo vệ thành phố khỏi những trận lũ lụt bởi sông Hồng. Đề xuất những loại hình đa dạng của các tiểu khu, nâng cao giá trị của các không gian công cộng dọc theo đường phố. Kiến tạo và đa dạng hóa những điểm nhìn cảnh quan xung quanh hồ.
Dự án thiết kế các khu vực dân cư, các không gian khác nhau (đảo, bờ kè tự nhiên và nhân tạo). Đường phố được thiết kế cùng kích thước với đường phố hiện hữu tại Hà Nội, và mật độ đô thị tương tự trung tâm Hà Nội.