Thư viện truyền thông và trung tâm y tế – Orvanne (Pháp)


1.035 m2

Moret Loing et Orvanne (Pháp)

Cuộc thi

Xây dựng một thư viện, trung tâm y tế và một công viên công cộng trên diện tích 1ha


Chủ đầu tư
Hội đồng thành phố Moret Loing et Orvanne

Nhóm thiết kế

DE-SO/ P. BUISSON/ BETEM/ AAB/ ATELIERS 59

Tổng đầu tư
3,2 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế

Nhiệm vụ

Các dự án thư viện truyền thông và Trung tâm y tế là mục tiêu đưa ra sau cuộc họp của hai hội đồng. Dự án này phải đáp ứng tính chất đơn giản hóa về các phương diện đặt ra.

Lợi thế về vị trí của một đô thị đặc biệt có thể đáp ứng các yêu cầu về mật độ và phát triển, tạo ra sự kết hợp đồng bộ giữa nền văn hóa mới và văn hóa sử dụng của người dân, dịch vụ và các cửa hàng địa phương.

Đặc tính

Các trung tâm y tế được tổ hợp lại với nhau nhằm phục vụ cho bệnh nhân . Nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm các chuyên khoa, phòng khám được chia làm hai khu chính: khu y tế và khu trợ y.  Tại mỗi khu đều bố trí bàn tiếp tân và các phòng chức năng.

 

Việc thiết kế và bố cục “kép” giúp cho các trung tâm y tế vẫn đón sáng đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý và bảo vệ đối với khối y tế, trái ngược với không gian mở của thư viện truyền thông.