Thư viện và Nhạc viện – Evry (Pháp)


2500 m2

Evry (Pháp)

Hoàn thành 2013

Xây dựng Thư viện A. Camus và Nhạc viện A. Magnard


Chủ đầu tư
Cộng Đồng đô thị Evry-Centre-Essone

Nhóm thiết kế

DE-SO/ OTE/ ABC DECIBEL/ LAMOUREUX RICCIOTI/ ATELIERS 59 / PRCA

Tổng đầu tư
7,6 triệu €

Dịch vụ
Đã hoàn thành

Nhiệm vụ

Xây dựng một tòa nhà thư viện đa phương tiện và một nhạc viện
Công trình tọa lạc cạnh bìa rừng, được thiết kế gọn, bao gồm 3 bộ phận chính :
– Một nhạc viện xoay quanh sân trong
– Một phòng đọc sách lớn mở về phía rừng cây
– Một phòng dành cho các hoạt động giải trí.

Đặc tính

Mặt tiền tòa nhà được đan xen bởi những tấm bê tông đổ khuôn và đục sẵn. Một đường cắt chạy ngang qua mặt đứng, cho phép chiếu sáng không gian bên trong.