Trung tâm hành chính – Bình Định, Việt Nam


16900 m2

Quy Nhơn (Việt Nam)

Cuộc thi 2015

Xây dựng trung tâm hành chính, nơi làm việc của các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Định


Chủ đầu tư
UBND Bình Định

Nhóm thiết kế

DE-SO/ RFR VN/ MCA LANSCAPE

Tổng đầu tư
N.C.

Dịch vụ
Thiết kế ý tưởng

Nhiệm vụ

Đầu tư xây dựng nhà làm việc tập trung
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình Định, bao gồm:
– 18 sở ban ngành + 3 sở dự kiến lập mới
– 1.100 công nhân viên chức, cán bộ
– 3 hội trường 150 chỗ
– 2 phòng họp báo/trực tuyến
– căn tin, cà phê
– bãi đậu xe ngầm

Đặc tính

Dự án thể hiện bản sắc, đặc thù của Bình Định, bao gồm cả những yếu tố văn hóa, lịch sử, chính trị. Thiết kế hài hòa với thiên nhiên, với khí hậu miền Trung và khung cảnh của núi non, biển nước. Lớp vỏ công trình gồm hai lớp: lớp gạch thưa lọc ánh sáng chống nóng bằng gốm sứ gợi nhắc chất liệu truyền thống của kiến trúc tháp Chàm ở bên ngoài, và lớp kính trong suốt bên trong. Hình khối công trình cùng với thiết kế cảnh quan đem lại một hình ảnh vừa trang nghiêm, vừa thân thiện với người dân, và đồng thời trở thành một biểu tượng kiến trúc của thành phố Quy Nhơn.