Trung tâm hành chính – Nha Trang, Việt Nam


126 ha

Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Cuộc thi 2015

Quy hoạch phát triển trung tâm hành chính tương lai của khu vực


Chủ đầu tư
FLC Group

Nhóm thiết kế

DE-SO mandataire / ATEK associés

Tổng đầu tư
210 triệu €

Dịch vụ
Quy hoạch

Nhiệm vụ

Tại khu vực cửa sông Quán Trường, với hệ sinh thái nhạy cảm và lưu vực nhiễm mặn, là một vùng đất rất nhạy cảm với sự thay đổi khí hậu, đồng thời cũng là nơi rất đa dạng về sinh thái, trữ nước dự phòng của cả thành phố trong các kỳ nước dâng

Trung tâm hành chính mới được tổ chức với các không gian hiện đại, biểu tượng của sức mạnh lãnh đạo, của truyền thông cũng như sự tôn trọng bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc tính

Dự án mang đậm bản sắc đặc trưng của khu vực, của lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đồng thời đảm bảo được các công năng, tương phản với các hình thức kiến trúc «quốc tế» vừa đồng nhất vừa khác lạ với bối cảnh địa phương. Dự án được hình thành như một «thành trì xanh» của Việt Nam trong thế kỉ 21. Hình thức vuông vức, tổ chức hình học quy củ trên khu đất tương phản với địa hình uốn lượn và thi vị của các dòng nước. Phương án đề cao tương tác giữa thiên nhiên và đô thị, giữa đồi núi gồ ghề và phẳng lặng của đầm lầy..