Trung tâm văn hóa – Sablé-sur-Sarthe (Pháp)


2379 m2

Sablé-sur-Sarthe (Pháp)

Cuộc thi 2016

Xây dựng trung tâm truyền thông thứ ba và một trường múa


Chủ đầu tư
Hội đồng Sablé-sur-Sarthe

Nhóm thiết kế

DE-SO/ BETEM/ ALTIA/ ATELIERS

Tổng đầu tư
4.7 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế

Nhiệm vụ

Xây dựng một trung tâm văn hóa trong sự liên tục của một trường học âm nhạc và một phòng trưng bày hiện hữu. Dự án bao gồm một trung tâm truyền thông, ba phòng khiêu vũ và âm nhạc, một thính phòng và tái phát triển quản lý địa phương. Các phòng chức năng này sẽ được bố trí xung quanh phòng tiếp nhận đô thị, nơi phân phối các vấn đề. Mỗi phòng chức năng có thể hoạt động độc lập.

Đặc tính

Dự án được xem là một tầng chức năng và đa năng đối với công trình hiện tại. Tầng này được làm bằng kết cấu kim loại dựa trên qui mái rộng của phiến đá tạo sự thống nhất giữa các tầng.
Các thanh ốp và nhô ra tựa như một tán cây trong quá trình xây dựng. Điều này cho phép sự liên tục giứa hai công trình: phòng khách đô thị ở phía bên đường phố và trung tâm truyền thông ở phía công viên của lâu đài.