Trường học D. Mitterrand – Pierrefitte-sur-Seine (Pháp)


3953 m2

Pierrefitte-sur-Seine (Pháp)

Dự kiến hoàn thành 2015

Một công trình sử dụng vật liệu tự nhiên và tiết kiệm năng lượng


Chủ đầu tư
Thành phố Pierrefitte-sur-Seine

Nhóm thiết kế

DE-SO/ BETEM/ CAP TERRE/ ALTIA/ COSYREST/ FUGA

Tổng đầu tư
9,2 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế kiến trúc

Nhiệm vụ

Dự án xây dựng mới nhóm trường học bao gồm: trường mẫu giáo 9 lớp học, trường tiểu học 9 lớp và 2 lớp hỗn hợp. Ngoài ra công trình còn bố trí khu chức năng chung cho hai trường bao gồm trung tâm giải trí và khu nhà ăn.

Đặc tính

 

Đồ án “dựa lưng” vào công trình nhà thể thao (cốt cao hơn) phía sau và hướng ra không gian xanh (lối đi dạo) phía đằng trước. Đồ án được thiết kế trên khay bê tông liên tục, và “gấp nếp” theo hệ thống logic về hình khối nhằm đạt được sự tối ưu hóa về ánh sáng. Những vật liệu được chọn, bao gồm gạch và gỗ, là những vật liệu có tính chất bền vững