Trường pháp ngữ A. Yersin – Hà Nội, Việt Nam


11571 m2

Hà Nội (Việt Nam)

Cuộc thi 2013

Đồ án được tiếp cận với tính phát triển bền vững qua các lớp học thông gió tự nhiên và vật liệu địa phương.


Chủ đầu tư
AEFE (Công ty đào tạo tiếng Pháp ở nước ngoài)

Nhóm thiết kế

DE-SO/ ATEK/ RFR/ ELEMENT ING/ INDO-ENGI/ COSYREST

Tổng đầu tư
7,5 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế kiến trúc

Nhiệm vụ

Xây dựng mới một nhóm trường học bao gồm trường mẫu giáo, tiểu học và trường cấp 2, cấp 3 khớp nối với nhau bởi các không gian công cộng chung, nhà ăn, hội trường và thư viện.

Quy hoạch khu vực thể thao một cách độc lập: một đường chạy trên cao, nhà thi đấu, sân bóng bầu dục, leo tường và một bể bơi có mái che.

Đặc tính

Nghiên cứu các hình khối kiến trúc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về môi trường (thông gió, chiếu sáng).

Kiến tạo một tầng cao tham khảo, là nơi chung chuyển các giao thông chính của khối trường học cũng như diễn ra tất cả các hoạt động và sự kiện.

Vật liệu được lựa chọn: đất nung, betong và kim loại, thích ứng với các điều kiện về kinh tế và môi trường.