Trường tiểu học và mẫu giáo F. Dorléac – Paris (Pháp)


8387 m2

Paris (Pháp)

Hoàn thành 2015

Công trình cải tạo hai trường tiểu học và xây dựng mới trường mẫu giáo gồm 10 lớp


Chủ đầu tư
Thành phố Paris

Nhóm thiết kế

DE-SO mandataire / BETOM bet tce / CAP TERRE bet hqe / ALTIA bet acoustique / PRCA opc

Tổng đầu tư
19,5 triệu €

Dịch vụ
Hoàn thành 2014

Nhiệm vụ

Công trình xây dựng mới trường tiểu học với 10 lớp, một trường mẫu giáo và cải tạo 2 trường trung học gồm 10 lớp. Xây dựng một khu trường học tạm thời gồm 11 lớp học và 3 xưởng làm việc. Không gian này được phục vụ trong quá trình cải tạo và xây mới trường học  hiện hữu.

 

Đặc tính

Gỗ, gạch và bê tông được sử dụng chủ yếu trong việc cải tạo và xây dựng mới.
Khối trường học bố trí xung quanh công viên nhỏ René Binet.
Đồ án được nghiên cứu đồng thời với cảnh quan cây xanh ở bên cạnh. Mặt tiền được thiết kế phù hợp với công năng, tạo các lam chắn nắng cũng như tạo các view nhìn cảnh quan về không gian xanh .
Vật liệu xây dựng có nguồn gốc tự nhiên: gỗ, gạch nung và bê tông trần.

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG
Chiến lược sinh thái phù hợp với chiến lược xây dựng của thành phố Paris