Trường trung học R. Doisneau – Corbeil-Essonnes (Pháp)


33.000 m2

Corbeil-Essonnes (Pháp)

2019

Công trình cải tạo và mở rộng trường trung học phổ thông Robert Doisneau.


Chủ đầu tư
Vùng Ile-de-France - Essonne Aménagement AMO

Nhóm thiết kế

DE-SO/ TERRENEUVE architectes/ IN4/ SYNAPSE / ALTIA/ COSYREST/ PRCA

Tổng đầu tư
30,2 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế kiến trúc

Nhiệm vụ

Công trình cải tạo một phần và mở rộng trường trung học phổ thông Robert Doisneau (1200 học sinh):

– Đổi mới toàn bộ mặt ngoài của 2 tòa nhà dành cho việc dạy học
– Xây dựng giảng đường lớn 250 chỗ ngồi.
– Một căn tin phục vụ 2000 suất ăn/ ngày
– Cải tạo các phòng chức năng
– Tái cơ cấu hoàn toàn các văn phòng hành chính, đưa vào hoạt động một trung tâm dạy ngoại ngữ.

 

Đặc tính

Dự án trong quá trình xây dựng vẫn đảm bảo việc dạy học và sinh hoạt bình thường cho cơ sở.

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG

Chiến lược sinh thái phù hợp với chiến lược xây dựng của vùng ILe de France