Văn phòng nhà máy nước – Grenoble (Pháp)


180 m2

Grenoble (Pháp)

Hoàn thành 2007

Mở rộng nhà máy nước để bố trí văn phòng


Chủ đầu tư
Thành phố Grenoble

Nhóm thiết kế

DE-SO/ ARCHI ECO/ BETREC/ THERMIBEL

Tổng đầu tư
1,86 triệu€

Dịch vụ
Thiết kế - Quản lý dự án

Nhiệm vụ

Mở rộng bằng một tòa nhà mới với kết cấu kim loại. Xây dựng và xếp đặt 2 văn phòng, 1 phòng họp, phòng điều khiển tự động. Xây một cầu nhỏ nối giữa tòa nhà hiện tại và tòa nhà mới. Toàn bộ dự án được đưa vào đúng chuẩn mực, bảo đảm an toàn.

Đặc tính

Bảo vệ lớp nước giếng nằm ở 2m dưới mặt đất tự nhiên. Dụng cụ đào móng được phủ đất nhằm chống đóng băng. Tòa nhà tiết kiệm sử dụng năng lượng (50kW / m² hàng năm). 3 lỗ cửa mở trên tường bê tông tạo thêm nhiều lối đi.