Chung cư 6 căn hộ – Avignon (Pháp)


537 m2

Avignon - Pháp

Hoàn thành 2010

Công trình đạt tiêu chuẩn môi trường sinh thái HQE / THPE 2005


Chủ đầu tư
Citadis

Nhóm thiết kế

DE-SO / B.BONNIER / BETREC IG / INGEFLUX

Tổng đầu tư
0.64 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế kiến trúc

Nhiệm vụ

Xây dựng 6 căn hộ tọa lạc ở trung tâm di tích lịch sử của thành phố Avignon. Công trình hình thàn nên một không gian thương mại và các khối không gian cá nhân tại tầng trệt.

Đặc tính

Nhiều cản trở khó khăn tại địa điểm xây dựng (di tích lịch sử), dự án tọa lạc ngay đầu khu ở. Mặt đứng bao gồm hai vật liệu : đá địa phương (vùng Oppède), và lớp trát. Những ban công có công dụng chắn gió mạnh thổi từ phía bắc và đông tây. Tấm che nắng bằng bê tông dạng sợi đục lỗ tạo nên những bóng đổ sinh động.

Công trình đạt tiêu chuẩn môi trường sinh thái HQE / THPE 2005