Đầm Thị Nại

Công ty DE-SO Asia vừa hoàn thành vào tháng 4 năm 2020, quy hoạch 1/2000 đầm Thị Nại tại Quy Nhơn, trên bờ biển Việt Nam, thay mặt cho tỉnh Bình Định hợp tác cùng với VIUP. Mục tiêu của dự án là kiểm soát quá trình đô thị hóa khai thác khoáng sản trên dải đất giữa khu vực rừng ngập mặn và đô thị hóa mở rộng trên bán đảo. Mục đích là để gia tăng công việc nuôi cá và nuôi trồng thủy sản ở các vùng nước lợ của các đảo đầm phá. Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái được tổ chức trên bờ bán đảo với sự phát triển của các không gian công cộng chất lượng, chú trọng đến vấn đề ngập lụt của khu vực. Dự án sinh thái kết hợp; bảo tồn nông nghiệp các khu vực rừng ngập mặn và du lịch sinh thái một cách có trách nhiệm.

Đầm Thị Nại