Đầm Thị Nại


5.1 Hectars

QUY NHƠN

2020

Công ty DE-SO Asia vừa hoàn thành vào tháng 4 năm 2020 thiết kế quy hoạch 1/2000 đầm Thị Nại tại Quy Nhơn, trên bờ biển Việt Nam, một dự án quy mô của tỉnh Bình Định, DE-SO hợp tác cùng với VIUP. Mục tiêu của dự án là kiểm soát quá trình đô thị hóa khai thác khoáng sản trên dải đất giữa khu vực rừng ngập mặn và đô thị hóa mở rộng trên bán đảo. Mục đích là để gia tăng công việc nuôi cá và nuôi trồng thủy sản ở các vùng nước lợ của các đảo đầm phá. Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái được tổ chức trên bờ bán đảo với sự phát triển của các không gian công cộng chất lượng, chú trọng đến vấn đề ngập lụt của khu vực. Dự án sinh thái kết hợp; bảo tồn nông nghiệp các khu vực rừng ngập mặn và du lịch sinh thái một cách có trách nhiệm.


Chủ đầu tư
Sở Xây Dựng Bình Định

Nhóm thiết kế

DE-SO VIUP

Tổng đầu tư
nc

Dịch vụ
1/2000

Nhiệm vụ

Tạo nên những không gian mở dọc theo đầm, thiết kế khu vực trở thành một trung tâm công cộng của toàn vùng đô thị bán đảo Nhơn Hội

Khu vực cảnh quan sinh thái đầm được bảo tồn, tôn tạo và duy trì tốt hơn.

Đặc tính

Sử dụng mặt tiền dọc khu vực trung tâm đầm như một mặt tiền của đô thị. Tổ chức khu vực dọc đầm trở thành một trung tâm thu hút các hoạt động công cộng

Tối đa hoá khả năng kết nối của đầm với khu vực phía đông của vùng đô thị, trên bán đảo Nhơn Hội, bằng hệ thống giao thông và trục đô thị, cũng như hệ thống cảnh quan và trục không gian mở