Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh


46.000 m²

Kim Liên, tỉnh Nghệ An

2021

KHU TƯỞNG NIỆM HỒ CHÍ MINH


Chủ đầu tư
T&T Group

Nhóm thiết kế

DE-SO Asia

Tổng đầu tư
nc

Dịch vụ
Giải nhất cuộc thi và Quy hoạch 1/500

Nhiệm vụ

Đài tưởng niệm nằm giữa hai con sông bị lãng quên mà dấu vết vẫn có thể thấy ở một số nơi. Gian nhà mở và trong suốt được thiết kế trên một đường lưới vuông góc với trục chính.

Sẽ có một Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các trường đào tạo, một tòa lễ tân và một khu vực hậu cần kèm theo, các khu lưu trú (nhà ở tập thể cho các đoàn thể, tổ chức và nhà ở riêng lẻ cho các nhóm nhỏ hoặc gia đình).
Một trung tâm tài liệu, khu vực dành riêng cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các nhà hàng đa dạng và một bảo tàng.

Đặc tính

Một trong những thách thức đặt ra là đài tưởng niệm mở cửa tất cả các ngày trong năm với nhiều hoạt động cho công chúng mọi lứa tuổi và mọi quốc tịch. Trong một loạt các tín ngưỡng văn hóa, chiếc gương luôn giữ nguyên ý nghĩa biểu tượng, đại diện cho trí tuệ và kiến thức cao nhất.
Đề xuất ý nghĩq dự án này là một công cụ tham khảo làm tiền đề cho thảo luận và phát triển một chương trình được xây dựng tốt trong các bước tiếp theo. Nguyên tắc của dự án là thiết lập một hệ thống triển khai tích hợp đủ linh hoạt và thích ứng để có chỗ cho những thay đổi. Bất kỳ mảnh cấu thành nào cũng có thể chuyển biến, di chuyển, biến mất mà từ đó, một thực thể duy nhất sẽ được tạo nên

VIDEO