Không gian công cộng – Domazan (Pháp)


2.5 ha

Domazan (Pháp)

Hoàn thành 2015

Tái thiết không gian công cộng cho người đi bộ


Chủ đầu tư
Domazan (Pháp)

Nhóm thiết kế

DE-SO mandataire / B. FAUNY paysagiste / L. MABILLE ELLIPSE bet vrd

Tổng đầu tư
1.85 triệu €

Dịch vụ
Không gian công cộng

Nhiệm vụ

Không gian công cộng ở trung tâm thành phố thường đồng nghĩa với “dừng chân nghỉ” vì mọi người có thể hưởng những cơn gió mát dưới những tán cây tiêu huyền dọc hai bên đường . Do đó mục đích dự án là tham vấn về cách tổ chức luồng giao thông xe cộ và cách bố trí những hàng cây tiêu huyền để:
 Hạn chế vị trí xe và ảnh hưởng không gian công cộng dành cho người đi bộ,
 Đảm bảo an toàn con đường cho người đi bộ và làm cho nó liên tục,
 Mang lại cho cư dân không gian hội họp tại trung tâm của thành phố

Đặc tính

Dự án đã tạo ra luồng giao thông một chiều để chuyển đổi vị trí cho người đi bộ, tạo ra các không gian, địa điểm gặp gỡ cho mọi người. Những hàng tiêu huyền được bố trí dọc hai bên đường, mang lại bóng mát, không khí trong lành cho những cuộc gặp gỡ, hội họp ở không gian nơi đây…