Nghiên cứu quy hoạch đô thị và cảnh quan đại lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Chí Minh


14 km

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Đồ án nghiên cứu 2012

Nghiên cứu quy hoạch cảnh quan, đô thị dọc hai bên Đại lộ Đông - Tây


Chủ đầu tư
UBND thành phố Hồ Chí Minh - World Bank

Nhóm thiết kế

DESO/ Christine DALNOKY

Tổng đầu tư
N.C

Dịch vụ
Quy hoạch đô thị cảnh quan

Nhiệm vụ

Phát triển một mạng lưới xe bus thân thiên với môi trường và quy hoach các trạm đón đỗ. Nghiên cứu quy hoạch hành lang các tuyến bus và giao thông nói chung. Nghiên cứu quy hoạch cảnh quan dọc theo chiều dài sông. Phát triển hệ thống đường đi bộ ở khu phố quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc tính

Phát triển một trục cấu trúc thành một đại lộ đô thị. Tăng cường hệ thống cảnh quan hành lang Đông-Tây.