Viện Y – Sư phạm – Draveil, Pháp


8515 m2

Draveil - Pháp

Cuộc thi 2015

Dự án theo định hướng tiêu chuẩn Môi trường chất lượng cao (HQE)


Chủ đầu tư
Hội đồng Villepinte / Icade AMO

Nhóm thiết kế

DE-SO và ARCHI-ECO/ TBI/ OTE/ OTELIO/ P. BUISSON

Tổng đầu tư
13,6 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế và Quản lý

Nhiệm vụ

Mục tiêu về kiểu mẫu cho Viện Y học – Tâm lý (IMP) ở Draveil dựa vào nghịch lý giữa qy mô và địa bàn của dự án. Một trung tâm Y hộc- Tâm lý thông thường cần được xây dựng trên cùng một mặt bằng, nhưng điều này không thể áp dụng cho khu đất, dự án của chúng tôi củng cố sự gần gũi của các không gian. Trung tâm được phát triển trên 3 tầng mà tầng trệt và tầng 1 có thể được tiếp cận trực tiếp từ địa hình bên ngoài.

Đặc tính

Việc xây dựng một trung tâm Y học- Tâm lý mới đặt ra câu hỏi về lãnh thổ và các di sản hiện hữu.
Với kích cỡ, với sự cân bằng giữa ngoại cảnh và các công năng sử dụng, cùng với các giá trị mà Hiệp Hội Villepinte tôn trọng, dự án này đáp ứng một cách hiệu quả và bền vững các mục tiêu đặt ra.

Dự án bao gồm một công trình 3 tầng, với các phòng nghỉ ở các tầng trên, đón tiếp cả bệnh nhân trẻ em và người lớn, tỏng đó có nhiều trường hợp rối loạn tâm lý.

Dự án theo định hướng tiêu chuẩn Môi trường chất lượng cao (HQE)