Trung tâm thể thao – Vincennes (94)


3000 m2

Vincennes (94)

Cuộc thi 2010

Mở rộng và cải tạo trung tâm thể thao Hector-Berlioz


Chủ đầu tư
Chính quyền thành phố Vincennes

Nhóm thiết kế

DE-SO/ OTE

Tổng đầu tư
5,8 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế

Nhiệm vụ

Cải tạo trung tâm thể thao Hector Berlioz ở Vincennes. Dự án bao gồm quy hoạch phòng thể thao, cải tạo hoàn toàn cơ sở với việc bố trí phòng thay đồ, phòng tắm, nhà vệ sinh, bộ phận hành chính, kho trữ và các dịch vụ kỹ thuật địa phương.

Đặc tính

Hình khối công trình trở nên mềm mại hơn với một vách ngăn – rèm gỗ trống thoáng. Cánh “dịch vụ” phía đông-tây tổ chức sự phân bổ giao thông, và thiết lập trọng tâm của dự án.
Các luồng giao thông khác nhau được tập trung trên một trục phân bổ duy nhất. Điều này cho phép tối ưu hóa các chiều dài và sự kiểm soát của các hành lang