Nhóm trường – Pringy (Pháp)


3227 m2

Pringy (Pháp)

Cuộc thi 2016

Tái cơ cấu và mở rộng 17 lớp học thuộc trường Jean de La Fontaine


Chủ đầu tư
Thành phố Pringy (77)

Nhóm thiết kế

DE-SO/ P. BUISSON/ BETREC IG/ ALTIA/ COSYREST

Tổng đầu tư
6,1 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế

Nhiệm vụ

Công trình xây dựng mới trường Pringy bao gồm bảy lớp mẫu giáo, 10 lớp tiểu học và một trung tâm vui chơi giải trí cho 150 trẻ em. Xây dựng một khu trường học tạm thời  gồm 7 lớp tiểu học và sẽ duy trì hoạt động trong thời gian cải tạo và xây dựng trường mới.

Việc thiết kế có tính đến xem xét và giải quyết sự hài hòa giữa công trình và môi trường đô thị, giúp kiểm soát ngân sách và phân kỳ đầu tư.

Đặc tính

Giải pháp về khối kiến trúc là một kết hợp giữa hình thức đơn giản, đồng nhất với một thiết kế nội thất đa dạng. Việc sắp xếp hợp lý và chính xác các phòng ốc đem lại cho chúng những khoảng mở ra bên ngoài một cách tự nhiên. Chất lượng xử lý âm thanh, an toàn cho người sử dụng, thiết kế linh hoạt khiến một  số  phòng ốc có thể được hoán đổi dễ dàng. Tổng mặt bằng giản dị, tận dụng ánh sáng tự nhiên đặc biệt về phía Bắc, giúp dễ dàng nhận diện tổng thể với cấu trúc riêng của nó